O nás
Novinky
Fotogalerie
Videa
Diskografie
Hudební ukázky
Repertoár
a programové varianty
Napsali o nás
Kontakt
TOPlist
TOPlist

….1.věta Dvořákova Tria B dur vyznívá v jeho podání z celkového pohledu nápadně prosvětleněji a v mnoha partiích i jemněji, hutná, splývavá zvukovost, podepíraná intenzivní pedalizací a krajně rozvibrovaným forte je mu cizí, cello zpívá, ale„nevnucuje se“, fráze obou smyčců jakoby hladily, odrážejíce se od rozkošně „zvonivé“ zvukovosti klavíru (viz např. znamenitě pointovanou ztišenou modulační přechodovou partii). Adagio molto vyznívá mladému komornímu trojlístku překvapivě subtilně až niterně, jako by šlo o hudbu Dvořákova nejzralejšího období, v Allegretto scherzando hráči neforsírují hned od prvních taktů, ale stupňují onen spontánní tlak skotačivé rytmičnosti postupně, jako by v této hudbě cítili mnohem víc elegance, než býváme zvyklí. Také 4.větu umí soubor znamenitě výrazově odstupňovat, aby mu závěrečná gradace vyzněla jako smršť. Podobně i Sukova Elegie mu zní po hlasech čitelně a prosvětleně (nápadně svítivý tón houslí, jemně vláčné, ale přitom nosné melodické oblouky cella), aniž by cokoli ztrácela ze své baladické vzrušivosti (crescendové návaly v klavíru!). Je to spíš meditativně poetický, útěšný a muzikantsky přirozený než za každou cenu rozbolavělý obraz Suka, i onu rytmickou neurčitost akordického harmonického podkladu v klavírním partu jako bychom vůbec nepociťovali – tak logicky se celé pásmo odvíjí. Zcela výjimečnou pozornost si na této nahrávce zasluhuje Mozartovo Trio B dur, KV 502. Hovořit zde o zvukové vyrovnanosti této mozartovské interpretace je nadbytečně, to se týká podání všech skladeb na tomto CD. Vzrušuje však elektrizující hravost této mozartovské interpretace, umocněná příkladně trefným vystižením klasicistního partu klavíru, v akordice dokonale tónově vyrovnaným a v pasážových figuracích evokujícím déšť zvonivých perel. Zvláštní zmínku zde však zasluhují i další momenty – je třeba sledovat, jak jímavě harmonicky je klavírní téma Larghetta rozváděno legatem smyčců nebo jak mistrovsky jsou hrány ony rozverné přírazy v Allegrettu (obzvlášť u cella to působí rozkošně)….

Miloš Pokora, Hudební rozhledy 04/07, kritika na CD Janáčkova tria (Dvořák, Suk, Mozart)